Handikappanpassning

Nu är bion handikappanpassad. En ny toalett är färdigställd. Rampen för rullstolar är flyttad till framsidan.